Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 31.10.2018r. do dnia 21.11.2018r.
wykazu zawierającego informacje o powierzchni w części basenowej budynku Pływalni przy ul. Wiejskiej 1A, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna przeznaczoną pod lokalizację automatów samosprzedających
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
na stronie internetowej www.kcsir.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela – Pan Kamil Świątkowski - tel. 55 646 58 02. images/wykaz_automaty_wiejska.pdf

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.