Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

 

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2018., poz. 121 z późn. zm.)

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Kwidzynie:

Dane tutaj

Informujemy, że w dni:

11.11.2018

Pływalnia na ul. Wiejskiej czynna jest od 6:00 - 22:00,

Pływalnia na ul. Słowackiego 14:00 - 22:00

12.11.2018

Pływalnia na ul. Wiejskiej i Słowackiego czynne będą w godz. 14:00 - 22:00

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji informuje o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 31.10.2018r. do dnia 21.11.2018r.
wykazu zawierającego informacje o powierzchni w części basenowej budynku Pływalni przy ul. Wiejskiej 1A, stanowiącej własność Miasta Kwidzyna przeznaczoną pod lokalizację automatów samosprzedających
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
na stronie internetowej www.kcsir.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela – Pan Kamil Świątkowski - tel. 55 646 58 02. images/wykaz_automaty_wiejska.pdf

Dnia 01.11.2018r.

 Pływalnie na ul. Słowackiego i Wiejskiej są nieczynne.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.