Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczącym ograniczeń obowiązują nowe limity wstępu na baseny.

LIMIT WSTĘPU NA BASEN SŁOWACKIEGO 30% MAKS. POJEMNOŚCI – 10 osób

LIMIT WSTĘPU NA BASEN WIEJSKA 30% MAKS. POJEMNOŚCI – 18 osób

Uwaga: Dodatkowe osoby zostaną wpuszczone po dobrowolnym okazaniu przy kasie ważnego paszportu covidowego.

Ważne: Do limitu nie wlicza się osób posiadających ważny paszport covidowy, członków kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej.