OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku: PRACOWNIK OBSŁUGI

Liczba etatów: 1

Termin rozpoczęcia pracy 01.03.2022 r. – umowa o pracę

Wymagania:

 • ukończone 18 lat

Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie i chęć do pracy
 • dyspozycyjność
 • uczciwość
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia elektryczne

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: dbanie o czystość, higienę i porządek we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w gestii KCSiR – Hala sportowa

Termin składania podań wraz z dokumentacją do 25.01.2022r.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Oświadczenia o treści; „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
  w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana)
  za przestępstwo popełnione umyślnie.” ,

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres :

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Kompleks Widowiskowo- Sportowy

ul. Wiejska 1A

82-500 Kwidzyn