Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021., poz. 1899)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni w części basenowej budynku pływalni przy ul. Wiejskiej 1A pod lokalizację automatów samosprzedających.

Ogłoszenie dostępne jest tutaj.