KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI przyjmuje zgłoszenia do rozgrywek o PUCHAR KCSiR

KWIDZYŃSKA LIGA MIEJSKA SIATKÓWKI

Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek jest wpłacenie opłaty startowej w wysokości 100 zł.

od jednej drużyny + 10 zł za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zgłoszeniowej.

Uczestnictwo – osoby pełnoletnie (niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

KWIDZYŃSKA LIGA MIEJSKA TENISA STOŁOWEGO

Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek jest wpłacenie opłaty startowej w wysokości 100 zł

od jednej drużyny. Drużyny 2 osobowe + max. 1 zawodnik rezerwowy.

Uczestnictwo – osoby pełnoletnie (niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

KWIDZYŃSKA I i II LIGA MIEJSKA BADMINTONA

Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek jest wpłacenie opłaty startowej w wysokości 100 zł.

od jednej drużyny. Drużyny 2 osobowe (kobieta i mężczyzna ) + max. 1 kobieta i 1 mężczyzna rezerwowi.

Uczestnictwo – osoby pełnoletnie (niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

Zgłoszenia do wszystkich rozgrywek będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia

30 listopada 2021 roku.

Drużyny zgłaszające się do rozgrywek opłacają opłatę startową w biurze KCSiR lub przelewem

na konto bankowe.

PBS o/KWIDZYN 05 8300 0009 0016 6452 2000 0010

z dopiskiem nazwy ligi, nazwą drużyny i osoby do kontaktu.

W przypadku zgłoszenia nowej drużyny i uiszczenia opłaty startowej przelewem, kapitan zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego i podania danych kontaktowych (numer telefonu i e-mail).

WARUNKIEM ROZEGRANIA KAŻDEJ Z LIG JEST ZGŁOSZENIE SIĘ DO ROZGRYWEK MINIMUM 5 DRUŻYN.

Wszelkich informacji odnośnie rozgrywek udziela Marek SROKA (e-mail: ms@kcsir.pl)

tel/fax (055) 279 38 66, kom. 509 39 39 79 lub w biurze KCSiR ul. Sportowa 6. (www.kcsir.pl)

UWAGA: WRĘCZENIE TROFEÓW I ZAKOŃCZENIE POPRZEDNICH ROZGRYWEK

LIGOWYCH SIATKÓWKI, BADMINTONA I TENISA STOŁOWEGO ODBĘDZIE SIĘ 10 GRUDNIA O GODZ.18:00 W KAWIARNI W KOMPLEKSIE PRZY UL. WIEJSKIEJ.

ZAPRASZAMY