Dostępność architektoniczna

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zarządza 9 budynkami, w tym:

1) Kompleks Widowiskowo Sportowy przy ul. Wiejskiej 1A

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Każde wejście jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim, nie ma żadnych barier architektonicznych tj. schody czy podesty. Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking, na którym łącznie wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępny jest cały budynek. Przejścia zapewniają możliwość przejazdu osób na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę, która dostępna jest przy wejściu nr 2 i 3. Na parterze oraz piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

2) Budynek administracyjny przy ul. Sportowej 6

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu nie zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje, na które nie może się dostać osoba na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

3) Budynek Pływalni przy ul. Słowackiego 19

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Do wejścia prowadza schody oraz podjazd ułatwiający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózku inwalidzkim dostępna jest parterowa część budynku. Przejścia zapewniają możliwość przejazdu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na kondygnacji minus jeden jest sauna,do której prowadzą schody. Nie jest ona dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na kondygnacji zero znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Budynek Hali Sportowej przy ul. 11 Listopada.

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne i boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście boczne umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek jednokondygnacyjny. Z kondygnacji zero do siłowni prowadzą 4 stopnie w dół, nie ma dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

5) Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Mickiewicza 56B

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek dwu kondygnacyjny. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia, oba od ulicy Mickiewicza 56B. Wejście główne nie posiada przeszkód architektonicznych tj. schody czy platformy. Wejście boczne posiada podjazd, który umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wejściem tym, można dostać się na poziom zero, który prowadzi do hali sportowej. Z poziomu zero można przemieszczać się korytarzami do toalet, które są ogólnodostępne. Korytarze zapewniają możliwość przejazdu osób na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

6) Budynek Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 80.

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek jednokondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ulicy Żeromskiego 80. Wejście to jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Prowadzą do niego schody oraz boczny podjazd. Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przejścia zapewniają możliwość przejazdu osób poruszających się na wózkach. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem. W budynku częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby).

7) Budynek ORLIK przy ul. Hallera

Do Kompleksu ORLIK przy ul. Hallera można wejść przez furtkę ogrodzenia.
Za furtką w odległości ok. 30 m znajduje się budynek zaplecza szatniowo-technicznego, w którym mieszczą się pomieszczenia dla instruktorów/pracowników obsługi, szatnie z węzłami sanitarnymi WC oraz magazyn sprzętu. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Dojazd do budynku utwardzony. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach do budynku z pomieszczeniami obsługi obiektu, szatni z węzłami sanitarnymi WC. Jeden sanitariatu WC jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak szatni wydzielonej i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak natrysku wydzielonego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oddalone od budynku ok. 80 m. Na obiekcie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby).

8) Budynek ORLIK przy ul. Kamiennej

Do Kompleksu ORLIK przy ul. Kamiennej można wejść przez bramę wjazdową ogrodzenia. Za bramą w odległości ok. 20 m znajduje się budynek zaplecza szatniowo-technicznego, w którym mieszczą się pomieszczenia dla instruktorów/pracowników obsługi, szatnie z węzłami sanitarnymi WC oraz magazyn sprzętu do którego prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Jeden sanitariatu WC jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Brak szatni wydzielonej i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak natrysku wydzielonego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest oddalone od budynku ok. 50 m. Na obiekcie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby).

9) Budynek ORLIK przy ul. Kazimierza Wielkiego

Do Kompleksu ORLIK przy ul. Kazimierza Wielkiego można wejść przez furtkę ogrodzenia do której prowadzi podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
Za furtką w odległości ok. 5 m znajduje się budynek zaplecza szatniowo-technicznego, w którym mieszczą się pomieszczenia dla instruktorów/pracowników obsługi, szatnie z węzłami sanitarnymi WC oraz magazyn sprzętu. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach do pomieszczenia obsługi obiektu.
Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach do pomieszczeń z szatniami i węzłami sanitarnymi WC. Brak sanitariatu WC wydzielonego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Brak szatni wydzielonej i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak natrysku wydzielonego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Na obiekcie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby).

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-XX-XX

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-XX-XX

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • załączniki w formacie PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • załączniki w formie skanów tj. zarządzenia Dyrektora KCSIR wyłącznie do publikacji w formie papierowej;
  • materiały multimedialne (w tym zdjęcia) nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • grafiki zajęć oraz cenniki publikowane w formie obrazów, nie są w pełni dostępne cyfrowo dla osób niepełnosprawnych z uwagi na specyfikację techniczną przygotowanych plików.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-XX-XX

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dawidem Rembiszem: dr@kcsir.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 646 58 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje uzupełniające

W budynkach zarządzanych przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Częściowo zastosowano kontrastowy system informacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.