Aktualność

Zgłoszenia do rozgrywek o PUCHAR KCSiR

KWIDZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI przyjmuje zgłoszenia do rozgrywek o PUCHAR KCSiR KWIDZYŃSKA LIGA MIEJSKA SIATKÓWKI Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek jest wpłacenie opłaty startowej w wysokości 100 zł. od jednej drużyny + 10 zł za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zgłoszeniowej. Uczestnictwo – osoby pełnoletnie (niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat – pisemna zgoda rodziców…

Aktualność

KOMUNIKAT NR 16 / 2021 Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

KOMUNIKAT NR 16 / 2021 Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji Z PRZEPROWADZONEGO TURNIEJU SIATKÓWKI DRUŻYN 3 OSOBOWYCH O PUCHAR KCSIR Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W DNIU 11.11.2021 r. KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU: KAT. DZIEWCZĄT r. 2009 i mł. 1. JOKER ŚWIECIE „1” Emilia Niedźwiedź, Zuzanna Cwiklińska, Anna Wiktorowicz JOKER ŚWIECIE „3” Julia Wiktorowicz, Oliwia Szymkowiak UKS…

Aktualność

Regulamin korzystania z obiektu KCSiR – STADION

Stadion jest obiektem publicznym administrowanym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji. Stadion jest obiektem powszechnie dostępnym z wyjątkiem imprez wymagających zamknięcia obiektu – obowiązuje wówczas regulamin imprezy wydany przez organizatora. Osoby indywidualne korzystają z boisk i urządzeń zainstalowanych na obiekcie na własną odpowiedzialność. Podczas zająć szkolnych lub treningów sportowych nauczyciele, trenerzy lub instruktorzy prowadząc zajęcia…

Aktualność

Regulamin obiektu KCSiR – PŁYWALNIA

Pływalnia kryta jest obiektem administrowanym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Słowackiego 19, tel./fax 279 42 29 Uznaje się, że osoby przebywające na terenie obiektu pływalni zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Pływalnia jest czynna : poniedziałek-sobota w godz. 5.30-22.00,niedziela 14.00-22.00 z wyjątkiem zmian…

Aktualność

Regulamin korzystania z dużego basenu

PODCZAS KORZYSTANIA Z DUŻEGO BASENU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU. AKWEN JEST DOZOROWANY PRZEZ SŁUŻBY RATOWNICZE OZNACZONE KOSZULKA W KOLORZE CZERWONYM Z NAPISEM RATOWNIK. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELI ZOBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ I NAKAZÓW RATOWNIKA. USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCĄ SYGNALIZACJĘ DŹWIĘKOWĄ SŁUŻBY RATOWNICZEJ: POJEDYNCZY GWIZDEK – PRZEKROCZENIE REGULAMINU KĄPIELI PODWÓJNY…

Aktualność

Regulamin korzystania z małego basenu

PODCZAS KORZYSTANIA Z MAŁEGO BASENU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI. AKWEN NIE JEST DOZOROWANY PRZEZ SŁUŻBY RATOWNICZE. DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ W MAŁYM BASENIE TYLKO W OBECNOŚCI OSÓB PEŁNOLETNICH. JEDNORAZOWO W NIECCE MAŁEGO BASENU MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 8 OSÓB. DZIECI DO LAT 3 KORZYSTAJĄCE Z MAŁEGO BASENU MUSZĄ POSIADAĆ…

Aktualność

Regulamin dla osób niepełnosprawnych

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE CHCĄCE KORZYSTAĆ Z NASZEJ PŁYWALNI Z UŻYCIEM WINDY OSOBOWEJ PROSZONE SĄ O POWIADOMIENIE OBSŁUGI PŁYWALNI /W KASIE/ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ URUCHOMIENIA WINDY. W CELU UZYSKANIA POMOCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE LUB ICH OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W KASIE OBIEKTU. OPIEKUNEM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PŁYWALNI MUSI BYĆ OSOBA PEŁNOLETNIA, KTÓRA WCHODZI NA PŁYWALNIĘ BEZ WZGLĘDU NA…

Aktualność

Regulamin korzystania z pomieszczenia z saunami

PODCZAS KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA Z SAUNAMI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI SAUNY I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU. Z SAUNY MOGĄ KORZYSTAĆ JEDYNIE OSOBY PEŁNOLETNIE. OSOBY CHORE ORAZ O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA MOGĄ KORZYSTAĆ Z SAUN I INNYCH URZĄDZEŃ WYŁĄCZNIE PO KONSULTACJI ZE SWOIM LEKARZEM. ZA SKUTKI ZDROWOTNE PRZEBYWANIA TYCH OSÓB W STREFIE SAUN KCSiR NIE…

Aktualność

Regulamin korzystania z basenu przez grupy zorganizowane

Podczas korzystaniu z basenu przez grupy zorganizowane należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zajęcia w basenie mogą odbywać się jedynie pod nadzorem ratownika. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod stałym nadzorem i obserwacją…