Aktualność

Regulamin karnetów

Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne). Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu. Za każdy karnet pobierana jest kaucja w wysokości 15,00 zł (brutto). Kaucja pobierana jest tylko gotówką. W ciągu 12 miesięcy po upływie ważności karnetu posiadacz karnetu powinien: zwrócić karnet do kasy i odebrać kaucję (15,00 zł…

Aktualność

Regulamin pływalni

Wejście na teren pływalni oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu. Z obiektu pływalni, jednorazowo może korzystać maksymalnie 60 osób. Z pływalni mogą korzystać: osoby fizyczne, grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby. Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie czytnika Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się w kasie pływalni.…

Aktualność

Instrukcja korzystania z brodzika dla dzieci

Podczas korzystania z brodzika należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji i regulaminu pływalni. Akwen jest dozorowany przez służby ratownicze. Dzieci mogą przebywać w brodziku tylko w obecności osób pełnoletnich. Dzieci do lat 4 nie mogą korzystać ze zjeżdżalni – typu słoń. Dzieci do lat 3 korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki…

Aktualność

Instrukcja użytkowania wanny z hydromasażem

Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji użytkowania i regulaminu pływalni. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dzieci do lat 13 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności. Osoby chore oraz…

Aktualność

Instrukcja użytkowania zjeżdżalni

Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 8 roku życia. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących na wieżę zjeżdżalni, nie przepychać się przed innych użytkowników. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Przed zjazdem należy sprawdzić , czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na…

Aktualność

Regulamin sauny

Wejście na teren sauny oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu. W saunie jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki). Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe gdyż mogą…

Aktualność

Regulamin korzystania z wodnego toru przeszkód

Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia. Ratownicy mają prawo do zweryfikowania umiejętności pływackich. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z wodnego toru przeszkód i jego atrakcji oraz…

Aktualność

Regulamin Hali Widowiskowo – Sportowej

Wejście na teren Hali oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu. W Hali można organizować masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do stosowania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych. Korzystanie z Hali odbywa się na podstawie umów i uzgodnień z Administratorem, w oparciu o harmonogram. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu udostępniania pomieszczeń.…

Aktualność

Regulamin sali do ćwiczeń kondycyjnych

Sala do ćwiczeń kondycyjnych, zwana dalej salą, przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup zorganizowanych. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się osobom prowadzącym zajęcia. Na sali mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką prowadzącego zajęcia. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Wszelkie uszkodzenia…

Aktualność

Regulamin SQUASHA

Wejście na teren kortu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu. Kort jest przeznaczony do indywidualnej rekreacji. Na terenie kortu jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Z kortu mogą korzystać samodzielnie osoby: pełnoletnie – na własną odpowiedzialność, poniżej 18 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność. Z kortu należy korzystać w stroju oraz obuwiu…